Dążenie do stabilizacji

Nawet, gdy fotografowi wydaje się, że osiągnął on idealną stabilność i jego ujęcie będzie ostre, niekoniecznie właśnie tak musi być. Ludzka ręka, szczególnie w niekorzystnych warunkach pogodowych, jak i w stanie podekscytowania sytuacją, nie są w stanie utrzymać doskonałej stabilności. Efektem jest zdjęcie, które sprawia wrażenie ujęcia, któremu przydałoby się wcześniejsze projektowanie. Potencjał, nie zostaje wykorzystany do końca, a zdjęcie pozbawione odpowiedniej stabilizacji obrazu, staje się rozmyte. Lepiej więc stabilizować obraz. Jest wiele urządzeń, które fotografowi w tym celu pomagają. Trzeba umieć je odszukać i z nich korzystać. Korzystając z nich będziemy się z pewnością cieszyć dobrymi zdjęciami.


Dążenie do stabilizacji

Comments are closed.